Obec Jarovnice
dnes je 09. 12. (pondelok), čas: 23:03, , meniny má: Izabela

Najnovšie príspevky na stránke (5. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zamestnávateľská zmluva (doplnkové dôchodkové sporenie )

Bola pridaná zmluva : Zamestnávateľská zmluva (doplnkové dôchodkové sporenie )

<small>Bola pridaná :</small> VZN č. 96/2019 (o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č. 96/2019 (o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

Bola pridaná : Prezenčná listina 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenia 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

Bola pridaná : Uznesenia 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo OBNOVA a ZATEPLENIE Kultúrneho domu Jarovnice (Mavastav s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo OBNOVA a ZATEPLENIE Kultúrneho domu Jarovnice (Mavastav s.r.o.)

Nová pozvánka od Kolesarova: Pozvánka na 7. riadne zasadnutie OcZ

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 6 (Z 6. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 23.04.2019)

Bola pridaná : Zápisnica 6 (Z 6. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 23.04.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> DDD Prešov , s.r.o. (Deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : DDD Prešov , s.r.o. (Deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZN č.98/2019 (ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č.98/2019 (ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZN č. 97/2019 (o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č. 97/2019 (o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZNč.... /2019 (o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZNč.... /2019 (o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marek Pešta

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marek Pešta

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - EL PRO KAN,s.r.o.

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - EL PRO KAN,s.r.o.

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo č. 01/2019 (Mavastav s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo č. 01/2019 (Mavastav s.r.o.)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začati územného konania a o nariadení ústneho konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začati územného konania a o nariadení ústneho konania

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
2-3/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 2-3/2019

Dátum vydania: 07.11.2019