Obec Jarovnice
dnes je 04. 04. (sobota), čas: 04:46, , meniny má: Izidor
Voľby do NR SR 2020
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty
Aktuality a oznamy
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

vložené: 28.02.2020
CHODCI DBAJTE O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

vložené: 26.02.2020

Kontakty


Florián Giňa
starosta obce
+421 (910) 793 483
starosta@jarovnice.sk
adresa
Obecný úrad Jarovnice
Jarovnice 223
082 63 Jarovnice

IČO: 00327212
DIČ: 2020711528
Bankové spojenie
Prima Banka Slovensko, a.s
číslo účtu: 8818513001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0088 1851 3001

VÚB Banka, a.s.
číslo účtu: 2429572/0200
IBAN: SK61 0200 0000 0000 0242 9572


Úradné hodiny od – do / od – do
Pondelok 8.00 – 12.00 h / 13.00 – 15.00 h
Utorok 8.00 – 12.00 h / 13.00 – 15.00 h
Streda 8.00 – 12.00 h / 13.00 – 17.00 h
Štvrtok nestránkový deň / nestránkový deň
Piatok 8.00 – 11.30 h /

Žiadame občanov o dodržanie úradných hodín!!!

Pracovníci OcÚ

Janka Marcinčinová - prednostka
Mgr. Janka Marcinčinová
prednostka
+421 (948) 076 137
marcincinova@jarovnice.sk

Cecília Karabinošová
správa cintorínov,výkup pozemkov, pokladňa
+421 (948) 936 378
karabinosova@jarovnice.sk

Katarína Dugasová
nájomne byty,elektrina, priestupky
+421 (948) 292 688
dugasova@jarovnice.sk

Eva Hricová
rozpočet obce, školstvo
+421 (51) 459 42 06
hricova@jarovnice.sk
Monika Vojtková - účtovníctvo, mzdy
Monika Vojtková
účtovníctvo, mzdy
+421 (903) 529 676
vojtkova@jarovnice.sk
Marta Dlugošová - matrika, evidencia obyvateľov
Marta Dlugošová
matrika, evidencia obyvateľov, IOMO
+421 (948) 257 965
dlugosova@jarovnice.sk | matrika@jarovnice.sk
Zdenka Semaníková - rozpočtová pracovníčka
Zdenka Semaníková
dane, poplatky, overovanie podpisov a listín, osobitný príjemca
+421 (903) 529 775
semanikova@jarovnice.sk
Mgr. Monika Havrillová - majetok, priestupky, podateľňa
PhDr. Monika Havrillová
majetok, pokladňa
+421 (948) 302 105
havrillova@jarovnice.sk
Nikola Jakubeková - menšie obecné služby, aktivačná činnosť
Nikola Jakúbeková
menšie obecné služby, aktivačná činnosť, vodné stočné
+421 (948) 384 624
jakubekova@jarovnice.sk
Jana Novotná
podateľna, sekretariát
+421 (940) 624 976
jananovotna@jarovnice.sk
Ing. Anton Trišč - hlavný kontrolór obce
Ing. Anton Trišč
hlavný kontrolór obce
+421 (907) 239 612
kontrolor@jarovnice.sk

Terénni sociálni pracovníci

 • Mgr. Lenka Michňová
 • Mgr. František Polačko, +421 948 772 954
 • Mgr. Marek Lopuchovský, +421 948 735 027

Terénni pracovníci

 • Lukáš Bandy
 • Darina Kalejová
 • Slavomíra Bilá

Údržba obecných budov

 • Jozef Roba, správca obecného vodovodu a ČOV, +421 (918) 459 404
 • Ján Čarný, správa obecných budov, správca cintorína Močidľany, +421 (917) 925 753
 • Andrej Popuša – údržbár, koordinátor, +421 (948) 624 977
 • Jozef Džurman – údržbár, +421 (917) 925 751
 • Peter Čarný – údržbár, +421 (948) 925 751

Stavebný úrad

Stavebný úrad pre Obec Jarovnice je zriadený v budove obecného úradu v Jarovniciach.

Mapa


Zväčšiť mapu

Uložiť