Obec Jarovnice
dnes je 24. 09. (štvrtok), čas: 07:59, , meniny má: Ľuboš, Ľubor
Voľby do NR SR 2020
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty
Aktuality a oznamy
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

vložené: 28.02.2020
CHODCI DBAJTE O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

vložené: 26.02.2020

Rómske občianske hliadky

Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014 v projekte „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa bude realizovať v obci Jarovnice počas 12 mesiacov v období 10/2014 – 09/2015. Hlavným cieľom projektu je prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Jarovnice prostredníctvom rómskej občianskej hliadky a sociálneho poradenstva. Špecifickým cieľom je zlepšovanie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania za pomoci týchto hliadok. Snahou obce je komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity. V rámci projektu bude vytvorených 9 pracovných miest. Predpokladaný počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu je 40 (35 mužov a 5 žien).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 181 638,68 Eur.

Intenzita pomoci je 95% a obec podpisom zmluvy získa NFP v celkovej výške 172 556,75 Eur.