Obec Jarovnice
dnes je 24. 09. (štvrtok), čas: 06:01, , meniny má: Ľuboš, Ľubor
Voľby do NR SR 2020
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty
Aktuality a oznamy
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

vložené: 28.02.2020
CHODCI DBAJTE O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

vložené: 26.02.2020

Všeobecné zverejňovanie

 • spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
 • postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
 • peticie-staznosti-smernica
 • prehlad-predpisov
 • ziadost-o-poskytnutie-informacie
 • miesto-lehota-a-sposob-podavania-opravneho-prostriedku
 • ziskavanie-informacii-a-postup-obce-pri-vybavovani-ziadosti
 • zakon-211-2000-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam