Obec Jarovnice
dnes je 08. 08. (sobota), čas: 19:21, , meniny má: Oskár

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zmluvy - bytyzoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zmluvy - cintorínzoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zákazky zoznam dokumentov

Smernica upravujúca postupy verejného obstarávateľa v obci Jarovnice podľa zákona č. 3432015 Z.zákona o VO

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Podlimitné zákazky

Prístavby a nadstavba ZŠ Jarovnice

8. 9. 2014 – Preskúmanie certifikátov do profilu (PDF)
5. 9. 2014 – Vysvetlenie ponuky Eurobuildingy (PDF)
5. 9. 2014 – Vysvetlenie ponuky Rikostavy (PDF)
2. 9. 2014 – Vysvetlenie ponuky Rikostavy (PDF)
2. 9. 2014 – Vysvetlenie ponuky Pehaesy (PDF)
28. 8. 2014 – Ziadost o vysvetlenie ceny Pehaesy (PDF)
28. 8. 2014 – Ziadost o vysvetlenie ceny Rikostavy (PDF)
25. 8. 2014 – Ziadost o vysvetlenie ponuky Eurobuildingy (PDF)
25. 8. 2014 – Ziadost o vysvetlenie ponuky Rikostavy (PDF)
20. 6. 2014 – Projekt stavby a súťažné podklady (ZIP)

Súhrnné správy o zákazkách zoznam dokumentov

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 odsek 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení v hodnote nad 1 000 EUR bez DPH.

Dátum Názov Popis Typ Akcia