Obec Jarovnice
dnes je 08. 08. (sobota), čas: 19:10, , meniny má: Oskár

Spravodajstvo

Kompletný zoznam článkov

Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA

[03.03.2017] Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. jarovnice jarovnice-voda


Demografický vývoj v obci k 31. 12. 2016

[13.02.2017] Rok počiatočný stav narodení prihlásení zomrelí odhlásení končený stav prírastok / úbytok 2006 4616 182 65 36 49 4778 162 2007 4778 192 ...


Pozvánka na verejné prerokovanie k ÚPN obci Jarovnice

[12.01.2017] Obec Jarovnice v súlade so zákonom š.369/ 1990 Zb O Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.50/l976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je Obstarávateľom Územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Obce. Spracovanie a prerokovanie návrhu Územného plánu obce (ÚPN-O) Jarovnice zabezpečuje ...


Obecný spravodajca Jarovnice 4/2016

[16.12.2016] V týchto dňoch dostávate do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 4/2016. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné adventné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny vo formáte PDF si môžete prevziať na tomto odkaze: Obecný ...