Obec Jarovnice
dnes je 20. 04. (piatok), čas: 04:33, , meniny má: Marcel

Najnovšie príspevky na stránke

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

Bola pridaná zmluva : Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

Bola pridaná zmluva : Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

DOC

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...
<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 27 (Z 27. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 14.03.2018)

Bola pridaná : Zápisnica 27 (Z 27. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 14.03.2018)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenia 27

Bola pridaná : Uznesenia 27

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> MANDÁTNA ZMLUVA na výkon činností spojených s obstaraním koncesie (AE group, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : MANDÁTNA ZMLUVA na výkon činností spojených s obstaraním koncesie (AE group, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva

PDF

Nový oznam: Verejná vyhláška

PDF

Nový oznam: Pozvánka na 27. riadne zasadnutie OcZ

Uskutoční sa 14. marca o 15:00 (streda) v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach. Viac info ...
<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 34/2016

Bola pridaná zmluva : Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 34/2016

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo Č. RZ - 30-01-2018 (REMOPEL, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo Č. RZ - 30-01-2018 (REMOPEL, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 s FK ROMA Jarovnice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 s FK ROMA Jarovnice

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o spolupráci s MV SR (USVRK-OIP-2018/000768-014)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o spolupráci s MV SR (USVRK-OIP-2018/000768-014)

<small>Bol pridaný dokument:</small> Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice

Bol pridaný dokument : Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o výkone správy majetku

Bola pridaná zmluva : Zmluva o výkone správy majetku

Nový článok v spravodajstve: Demografický vývoj v obci po rokoch

Demografický vývoj v obci po rokoch ... čítaj ďalej
 • Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

  Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

  vložené: 06.04.2018
 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2017

Dátum vydania: 02.01.2018