Obec Jarovnice
dnes je 24. 01. (streda), čas: 00:43, , meniny má: Timotej

Najnovšie príspevky na stránke

<small>Bola pridaná zmluva :</small> ZMLUVA O DIELO na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNOV (Zhotoviteľ: TOPSET Solutions s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : ZMLUVA O DIELO na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNOV (Zhotoviteľ: TOPSET Solutions s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN 90/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (Prijímateľ: SPORT TEAM JAROVNICE)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN 90/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (Prijímateľ: SPORT TEAM JAROVNICE)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Mandátna zmluva MZ 022 0 -2017

Bola pridaná zmluva : Mandátna zmluva MZ 022 0 -2017

<small>Bola pridaná  :</small> Zápisnica 26 (Z 26. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 15.12.2017)

Bola pridaná : Zápisnica 26 (Z 26. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 15.12.2017)

<small>Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice:</small> 4/2017

Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice: 4/2017

Bola pridaná nová udalosť na deň 28.12.2017 (štvrtok): Zber skla

<small>Bola pridaná  :</small> Uznesenia 26

Bola pridaná : Uznesenia 26

<small>Bola pridaná  :</small> Prezenčná listina 26 (Z 26. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 15.12.2017)

Bola pridaná : Prezenčná listina 26 (Z 26. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 15.12.2017)

<small>Zdieľané video :</small> Osem statočných (relácia RTVS Reportéri)

Zdieľané video : Osem statočných (relácia RTVS Reportéri)


PDF

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...
<small>Bola pridaná  :</small> VZN 90/2017 (O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce)

Bola pridaná : VZN 90/2017 (O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce)

<small>Bola pridaná  :</small> VZN 92/2017 (O určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice)

Bola pridaná : VZN 92/2017 (O určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice)

<small>Bola pridaná  :</small> VZN 91/2017 (O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN 91/2017 (O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná  :</small> VZN  89/2017 (O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení)

Bola pridaná : VZN 89/2017 (O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení)

<small>Bola pridaná  :</small> Dodatok č. 1  k VZN č. 82/2016

Bola pridaná : Dodatok č. 1 k VZN č. 82/2016

PDF

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...

Bola pridaná nová udalosť na deň 19.12.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Dom smútku

Vytvorená fotogaléria : Dom smútku

Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2017

Dátum vydania: 02.01.2018