Obec Jarovnice
dnes je 20. 04. (sobota), čas: 21:24, , meniny má: Marcel

Najnovšie príspevky na stránke

Nová pozvánka od OCÚ Jarovnice: Pozvánka na 6. riadne zastupiteľstvo

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho krajaVytlačiť
 

PSK.png

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životného prostredia 
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. mieru 3
080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky  - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk). 

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV Reištetterová)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV Reištetterová)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)-zastup počas MD,

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)-zastup počas MD,

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Nová pozvánka od OCÚ Jarovnice: Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OcZ

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výsledky volieb v obci Jarovnice- voľba prezidenta Slovenskej republiky- 1. kolo

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výsledky volieb v obci Jarovnice- voľba prezidenta Slovenskej republiky- 1. kolo

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výsledky hlasovania vo voľbach na prezidenta Slovenskej republiky

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výsledky hlasovania vo voľbach na prezidenta Slovenskej republiky

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín- opätovné

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín- opätovné

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (,,Rozhlasová technika pre obec Jarovnice")

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (,,Rozhlasová technika pre obec Jarovnice")

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB („Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“)

Bola pridaná zmluva : ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB („Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci uzavretej dňa 10.9.2014 (Dodatok)

Bola pridaná zmluva : Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci uzavretej dňa 10.9.2014 (Dodatok)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie komplexného 2 dokumentu – „Systém bývania v prvkami prestupného bývania pre obec Jarovnice“)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie komplexného 2 dokumentu – „Systém bývania v prvkami prestupného bývania pre obec Jarovnice“)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo NUMERAL,spol. s.r.o. (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: ,,Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo NUMERAL,spol. s.r.o. (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: ,,Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“)

Nová pozvánka od OCÚ Jarovnice: Pozvánka na 4. riadne zastupiteľstvo

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2018

Dátum vydania: 19.12.2018