Obec Jarovnice
dnes je 15. 07. (streda), čas: 10:31, , meniny má: Henrich

Najnovšie príspevky na stránke

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV, pozemky na cintorine Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV, pozemky na cintorine Jarovnice)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Verejná vyhláška

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Verejná vyhláška

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o zriadení vecného bremena (Rozšírenie NN siete pre prípojku Jarovnice - Popuš )

Bola pridaná zmluva : Zmluva o zriadení vecného bremena (Rozšírenie NN siete pre prípojku Jarovnice - Popuš )

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Zmluva Vodovod (Marta Stanková, Jarovnice 235 par.č. 387/2)

Bola pridaná zmluva - byty : Zmluva Vodovod (Marta Stanková, Jarovnice 235 par.č. 387/2)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Zmluva Vodovod a Kanalizácia (Július Červeňák, Jarovnice 471 par. č. 144/17 k.ú. Močidľany )

Bola pridaná zmluva - byty : Zmluva Vodovod a Kanalizácia (Július Červeňák, Jarovnice 471 par. č. 144/17 k.ú. Močidľany )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo ("Oplotenie pozemku komunitného centra Jarovnice")

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo ("Oplotenie pozemku komunitného centra Jarovnice")

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenie 15 (Z 15. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 24.06.2020)

Bola pridaná : Uznesenie 15 (Z 15. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 24.06.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 14 (Z 14. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 10.06.2020)

Bola pridaná : Zápisnica 14 (Z 14. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 10.06.2020)

Nový oznam: eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ...

Nový oznam: eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ...
<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 15 (Z 15. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 24.06.2020)

Bola pridaná : Prezenčná listina 15 (Z 15. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 24.06.2020)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o združení právnických osôb (Regionálne združenie ZMOS horná Torysa )

Bola pridaná zmluva : Zmluva o združení právnických osôb (Regionálne združenie ZMOS horná Torysa )

Nový oznam: eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ...

Nový oznam: eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ...

Nový oznam: Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ...

Nový oznam: Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ...

Nová pozvánka od Karabinošová: Pozvánka na 15. riadne zastupiteľstvo

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019